Archiwum Polityki

Siła reprezentatywna

Zofia Stryjeńska 1891–1976, Muzeum Narodowe w Krakowie, wystawa czynna do 4 stycznia 2009 r.

To pierwsza w Polsce monograficzna wystawa malarki po 1945 r. Zadziwiające, biorąc pod uwagę popularność, jaką cieszyły się jej prace w okresie międzywojennym. Już w 1924 r. (artystka miała wówczas 33 lata) Jan Żyznowski pisał: „Jest ona obecnie ową jedyną dla malarstwa polskiego siłą reprezentatywną”. Ale także po wojnie obrazy Stryjeńskiej upowszechniano na milionach widokówek (słynne Tańce Polskie), które przez całe dziesięciolecia można było kupić w każdym kiosku Ruchu.

Polityka 45.2008 (2679) z dnia 08.11.2008; Kultura; s. 63
Reklama