Archiwum Polityki

Opinie

Ks. dr Józef Maria Bartnik
z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy o tym, dlaczego powstanie warszawskie zakończyło się klęską:
„Nie mogłem zrozumieć, dlaczego Najłaskawsza nie ocaliła Warszawy, miasta, któremu patronuje, przed zagładą! I oto dowiaduję się od ks. Jana Taffa, pijara, kustosza sanktuarium Matki Bożej na warszawskich Siekierkach, o objawieniach Maryi, jakie odbywały się tutaj w czasie wojny od 3 maja 1943 r.

Polityka 34.2008 (2668) z dnia 23.08.2008; Opinie; s. 94