Archiwum Polityki

Jak ksiądz ma wydawać pieniądze?

Narodowy Bank Polski chce przeszkolić księży i współpracowników Kościoła. Siedmiodniowy kurs noszący nazwę „Ewangelia i Ekonomia” dla około 250 uczestników rozpocznie się w połowie września. Koszty organizacyjne w wysokości 150 tys. zł pokryje NBP.

Skąd ten pomysł, opowiada Marcin Staniewicz, naczelnik departamentu szkoleń NBP: – Na nasze zlecenie powstały badania poziomu wiedzy ekonomicznej wśród osób duchownych i okazało się, że jest ona na poziomie przeciętnego obywatela. Księża ponoszą odpowiedzialność za finanse, które przekazują im wierni, i poziom ich wiedzy powinien być zdecydowanie wyższy niż przeciętny. Duchowni i ich świeccy współpracownicy mają się dowiedzieć, czy mogą zaciągać kredyty, jak funkcjonuje system podatkowy i ubezpieczeń społecznych, jak mają współpracować z samorządem, jak zdobywać pieniądze z funduszy unijnych, w co wolno im inwestować i jak oszczędzać.

Polityka 35.2008 (2669) z dnia 30.08.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 7
Reklama