Archiwum Polityki

Chorzy na matematykę

Nowy rok szkolny za pasem, a wraz z nim stare kłopoty. Rodzice tegorocznych szóstoklasistów w podstawówkach i trzecioklasistów w gimnazjach do 15 października (późniejsze terminy dla maturzystów) muszą złożyć u dyrektorów szkół wnioski o dostosowanie warunków i form egzaminu do potrzeb ich dzieci, które mają trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i najmniej jeszcze rozpowszechniona dyskalkulia, czyli trudności w uczeniu się matematyki).

Polityka 35.2008 (2669) z dnia 30.08.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8