Archiwum Polityki

Dokąd maszerujemy?

Jeszcze tylko jeden jesienny pobór. Ostatni. Od przyszłego roku do koszar pójdą tylko ochotnicy. Wojsko ma się przekształcić w armię zawodową, profesjonalnie przygotowaną na nowe rodzaje zagrożeń. Zapowiada się najtrudniejsza operacja od zakończenia drugiej wojny światowej.
JR/Polityka

Na armie zawodowe decyduje się coraz więcej państw. Z poboru zrezygnowała już prawie cała stara Europa (poza Niemcami, Austrią, Szwajcarią i krajami skandynawskimi) i kilka krajów dawnego Układu Warszawskiego (Czechy, Słowacja i Rumunia). Kart poborowych nie wręcza się już na Łotwie i od tego roku w Chorwacji. Poza Europą najbardziej znaną i zarazem najsilniejszą armią zawodową jest armia amerykańska. Wyłącznie zawodowcy służą także w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Indiach, Argentynie, Maroku, Arabii Saudyjskiej (patrz mapa).

Na ścieżkę wiodącą ku pełnemu uzawodowieniu nasze wojsko wkroczyło kilka lat temu, kiedy stało się jasne, że z poborowego branego kiedyś w kamasze na dwa lata, a dziś na 9 miesięcy, nie uda się zrobić operatora nowoczesnego i coraz bardziej kosztownego uzbrojenia: co najwyżej zwykłego piechura, kierowcę, kucharza czy wartownika.

Stopniową profesjonalizację wymusił też coraz większy udział polskiej armii w zagranicznych kontyngentach. Na sześciomiesięczną misję nie można było wysłać żołnierza, nawet ochotnika, po ledwie paromiesięcznym szkoleniu podczas zasadniczej służby wojskowej. Musiał powstać korpus zawodowych szeregowych, zasilany żołnierzami kontraktowymi z zaliczoną już zasadniczą służbą wojskową.

Zawodowych szeregowych miało być coraz więcej i poprzednia ekipa w MON planowała, że stopniowo będzie się powoływać coraz mniej żołnierzy z poboru, a w 2012 r. od niego się odstąpi.

Hasło: „Pobór kotów niech się schowa, tylko armia zawodowa” nie było oficjalnym hasłem wyborczym Platformy Obywatelskiej, niemniej partia ta poczyniła w tej sprawie pewne obietnice. I kiedy doszła do władzy, nowy minister obrony Bogdan Klich ogłosił, że poboru nie będzie już w 2009 r.

Polityka 35.2008 (2669) z dnia 30.08.2008; Raport; s. 26
Reklama