Archiwum Polityki

Lęki alergików

Stres i lęk pogłębiają reakcje alergiczne u pacjentów uczulonych na pyłki, roztocza i składniki pokarmu. W Ohio State Medical Center przeprowadzono analizę tego fenomenu. U osób, u których specjalnie w celach eksperymentalnych wywołano stres i lęk, a następnie poddawano je działaniom alergenów, doszło do znacznie masywniejszej reakcji alergicznej, związanej z nadprodukcją limfocytów i interleukiny. Tego typu reakcja organizmu nie mijała szybko po ustąpieniu czynnika stresującego – była nawet gorsza następnego dnia.

Polityka 35.2008 (2669) z dnia 30.08.2008; Nauka; s. 80
Reklama