Archiwum Polityki

Szlak szczurów

Milczący wróg Hitlera zostanie wyniesiony na ołtarze” – tak „Gazeta Wyborcza” zatytułowała wiadomość o tym, że papież Pius XII (1939–1958) ma zostać błogosławionym. Milczący wróg? Cóż to takiego? Krytycy Piusa XII mają mu za złe, że milczał w obliczu Holocaustu. Na początku II wojny sprzyjał Rzeszy, gdyż główne zagrożenie widział w bolszewizmie, a największą szansę – w ekspansji katolicyzmu na Wschód. „Zdaniem swych obrońców – czytamy – papież bał się, że głośny sprzeciw wobec nazizmu nie tylko śmiertelnie zagrozi Kościołowi, ale i rozbije akcję pomocy Żydom prowadzoną przez klasztory, księży i świeckich”.

Polityka 43.2008 (2677) z dnia 25.10.2008; Passent; s. 120
Reklama