Archiwum Polityki

Ciało, hipisi i Starowieyski

Spotkaniem na temat ciała, wzorców atrakcyjności i zmian obyczajowych kolejny sezon zainicjował 16 października Salon POLITYKI w Elblągu. Gośćmi red. Mirosława Pęczaka byli Jerzy Jankau, chirurg plastyczny, autor medycznej analizy „Sądu Ostatecznego” Memlinga, oraz Kamil Sipowicz, historyk filozofii, publicysta, autor wydanej teraz książki „Hipisi w PRL”. Dr Jankau mówł o granicach ingerencji chirurgicznej w poprawianiu urody oraz sposobach przedstawiania ciała w sztukach plastycznych.

Polityka 43.2008 (2677) z dnia 25.10.2008; Do i od Redakcji; s. 122
Reklama