Archiwum Polityki

Znowu przeciw Schwan: Horst Köhler

W maju stanie do walki o powtórny wybór na stanowisko prezydenta Niemiec.

W odróżnieniu od swych poprzedników, Johannesa Raua, Romana Herzoga, a zwłaszcza Richarda von Weizsäckera, których wypowiedzi i interwencje publiczne często nadawały ton zasadniczym debatom w Niemczech – Horst Köhler nie zaznaczył się wyraziście w życiu politycznym Niemiec. Mniej wyczuwalne było też zaangażowanie tego chadeckiego polityka-ekonomisty w sprawy polsko-niemieckie, choć starał się iść śladem swych poprzedników. Pierwszą wizytę jako prezydent złożył w Polsce.

Polityka 1.2009 (2686) z dnia 03.01.2009; s. 64