Archiwum Polityki

Polityka 20 lat później

Na pierwszej stronie „Polityki” z 11 lutego 1989 r. (wydanej po rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu) zdjęcie Czesława Kiszczaka i Lecha Wałęsy. W okolicznościowym komentarzu redaktor naczelny Jan Bijak napisał: „Tu bym proponował, aby 57 uczestników rozmowy stuknęło w stół od spodu, w niemalowane drewno i wzięło się do dzieła, od którego tyle zależy”.

• Podczas relacjonowanej w „Polityce” dyskusji w Klubie Myśli Politycznej „Dziekania” Tadeusz Mazowiecki zastanawia się, „czy jednak jako społeczeństwo – a w nim różne odłamy opozycji – gotowi jesteśmy do działania w warunkach pluralizmu i politycznej kultury różnic?

Polityka 8.2009 (2693) z dnia 21.02.2009; s. 98
Reklama