Archiwum Polityki

Marian Turski na czele Rady

Nasz redakcyjny kolega, historyk, były więzień Łódzkiego Getta i KL Auschwitz, redaktor Marian Turski został przewodniczącym Rady Muzeum Historii Żydów Polskich (nadzorującej pracę nad tworzeniem Muzeum).

W Radzie zasiadają wybitni uczeni, historycy i znawcy tematyki żydowskiej. m.in.: prof. Władysław Bartoszewski, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Bożena Szaynok, prof. Janusz Tazbir, prof. Feliks Tych i prof. Israel Gutman.

Polityka 14.2009 (2699) z dnia 04.04.2009; Do i od Redakcji; s. 114
Reklama