Archiwum Polityki

Lista największych przedsiębiorstw w 2008 r.

Pogrubioną czcionką zaznaczono w tabeli grupy kapitałowe i firmy prezentujące dane skonsolidowane

Oznaczenia:

* – dane wstępne

** – dane szacunkowe

*** – ujęcie kalkulacyjne

a) wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

d) zestawienie sumaryczne dla spółek wchodzących w skład grupy lub sieci

g) wg średniorocznego kursu euro (3,517)

h) wg średniorocznego kursu korony szwedzkiej (0,3653)

i) konsoliduje wyniki: Orlen PetroZachód Sp. z o.o., Orlen PetroProfit Sp. z o.o., Orlen Morena Sp. z o.o. za styczeń–październik 2008

j) kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą

k) konsoliduje wyniki Pioneer Pekao TFI SA

Rok obrachunkowy:

1) kwiecień–marzec

2) październik–wrzesień

3) grudzień–listopad

4) czerwiec–maj

5) luty–styczeń

6) lipiec–czerwiec

7) dane za okres styczeń–październik 2008

Skróty użyte w tekście:

FH – Firma Handlowa

GK – Grupa Kapitałowa

KWB – Kopalnia Węgla Brunatnego

MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

PH – Przedsiębiorstwo Handlowe

PHP – Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne

PHPU – Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe

PP – Przedsiębiorstwo Państwowe

PPUP – Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej

PUH – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

PW – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

SM – Spółdzielnia Mleczarska

SPEC– Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Polityka 18.2009 (2703) z dnia 02.05.2009; s. 66
Reklama