Archiwum Polityki

Oscylacje w mózgu

Od ponad pół wieku uczeni badają tzw. oscylacje gamma – wysokiej częstotliwości fale elektromagnetyczne będące efektem aktywności mózgu. Są one ściśle powiązane z takimi zjawiskami i procesami, jak świadomość, uwaga, uczenie się i pamięć. Naukowcom z Massachusetts Institute of Technology po raz pierwszy udało się wywołać za pomocą błysków laserowych oscylacje gamma w mózgach myszy laboratoryjnych. Ich zdaniem, technika ta bardzo ułatwi dalsze badania nad chorobami psychicznymi. Wiadomo bowiem, że np. schizofrenia związana jest z zaburzeniami oscylacji gamma.

Polityka 19.2009 (2704) z dnia 09.05.2009; Nauka; s. 68
Reklama