Archiwum Polityki

JP Doradca

Jeśli do końca czerwca ugoda między rządem polskim a Eureko w sprawie kontroli nad PZU nie zostanie zawarta, rozmowy znów zostaną przerwane. Być może na długo.

Od lipca bowiem wybiera się na emeryturę Bert Heemskerk, prezes Rabobanku, będący jednocześnie głównym negocjatorem strony holenderskiej w sporze z Polską. Jemu, podobnie jak naszemu ministrowi skarbu, bardzo zależy na pokojowym rozwiązaniu sprawy.

Eureko jednak jest głęboko podzielone, dwaj główni udziałowcy mają różne interesy.

Polityka 26.2009 (2711) z dnia 27.06.2009; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 7
Reklama