Archiwum Polityki

Wielki projekt, mały remont

Dyskusja nad przyszłością Unii Europejskiej jest od dawna ulubionym sportem elity politycznej na kontynencie.
Polityka

Punktem odniesienia stało się wystąpienie Joschki Fischera w maju 2000 r. na Uniwersytecie Humboldta, w którym apelował o zawiązanie federacji europejskiej. W ponad rok później, w Laeken, liderzy ówczesnej Piętnastki postanowili zapoczątkować demokratyczną debatę nad konstytucją europejską, powołując Konwent Europejski, w którym zasiedli przedstawiciele rządów, parlamentów i wspólnotowych instytucji. Nigdy wcześniej żaden traktat w historii stosunków międzynarodowych nie był dyskutowany w równie otwarty sposób.

Dodatki 17.2009 + Polityka. Polska w Unii. Pierwsze 5 lat (90150) z dnia 25.04.2009; s. 21
Reklama