Archiwum Polityki

Gleby

[rys.] Krysik Jarosław/Polityka

Co to jest gleba?

Niemal wszystkie rośliny sadzimy do gleby (poza wodnymi i uprawianymi hydroponicznie, o czym dalej). Ta swoista skórka globu jest najbardziej zewnętrzną warstwą skorupy ziemskiej, która uległa silnej erozji. Składa się z rozdrobnionych skał – dwutlenku krzemu (czyli piasku) i jest poprzetykana dużą liczbą rodzynków – produktów organicznych, np. torfu. W takim cieście żyje masa bakterii, nicieni, pierścienic, owadów i ich larw oraz grzybów i ryjących pod ziemią ssaków. Za najbardziej glebotwórcze organizmy uważa się dżdżownice – te wijące się pierścienice przerabiają glebę, spulchniają ją i napowietrzają. Zwłaszcza ten ostatni proces jest istotny – napowietrzanie gleby zapobiega zachodzeniu beztlenowych procesów gnilnych. Powietrze (o czym często się zapomina) jest absolutnie niezbędne dla wzrostu korzeni roślin.

Glebę łatwo jest zniszczyć. Można ją wyjałowić poprzez nadmierne użytkowanie (bez okresu spoczynku dla gleby) albo uprawę monokultur – rok w rok sadzone jest to samo, bez tzw. płodozmianu. Gleba jest też bardzo podatna na skażenia chemikaliami – pyłami przemysłowymi, nadmiernym nawożeniem, stosowaniem zimą soli w miastach. W Polsce 17,6 proc. gleb ma podwyższoną zawartość metali ciężkich, a 3 proc. jest nimi skażona.

Jakie są rodzaje gleb?

GLEBY CIĘŻKIE, GLINIASTE

– zawierające dużo glinokrzemianów. Są słabo przepuszczalne zarówno dla wody, jak i dla powietrza. Niewiele jest roślin lubiących ten rodzaj gleb.

GLEBY ŚREDNIOPRZEPUSZCZALNE

– to luźniejsza struktura zawierająca krzemionkę poprzetykaną obficie substancjami organicznymi. Na ogół to najlepsza gleba do upraw ogrodowych.

Przyrodnik Polityki Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 1. Wiosna. Inteligent na działce (90151) z dnia 11.04.2009; s. 16
Reklama