Archiwum Polityki

Gleby

[rys.] Krysik Jarosław/Polityka

Co to jest gleba?

Niemal wszystkie rośliny sadzimy do gleby (poza wodnymi i uprawianymi hydroponicznie, o czym dalej). Ta swoista skórka globu jest najbardziej zewnętrzną warstwą skorupy ziemskiej, która uległa silnej erozji. Składa się z rozdrobnionych skał – dwutlenku krzemu (czyli piasku) i jest poprzetykana dużą liczbą rodzynków – produktów organicznych, np. torfu. W takim cieście żyje masa bakterii, nicieni, pierścienic, owadów i ich larw oraz grzybów i ryjących pod ziemią ssaków.

Przyrodnik Polityki Polityka. Przyrodnik Poltyki. Nr 1. Wiosna. Inteligent na działce (90151) z dnia 11.04.2009; s. 16
Reklama