Archiwum Polityki

Łęg

[rys.] Gryń Mirosław/Polityka

Łęgami nazywamy zalewowe doliny rzek i brzegi jezior. Choć na mapie jak niteczka, bo i zajmujące nikły procent powierzchni kraju, to w bioróżnorodności w swych unikatowych zadrzewieniach – lasach łęgowych – są nawet tak cenne jak parki narodowe. Toteż wiele z nich objęto programem Natura 2000.

Ową bioróżnorodność powoduje zmienny poziom wód, szczególnie rzek, wskutek suszy i wezbrań wciąż modelujących rzeźbę brzegu. Z tej przyczyny, jak na szachownicy, przemieszczają się względem siebie siedliska odpowiadające danym roślinom, grzybom i zwierzętom.

Przyrodnik Polityki Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 2. Wiosna. Inteligent na spacerze (90152) z dnia 25.04.2009; s. 22
Reklama