Archiwum Polityki

Oświadczenie

Bianka Mikołajewska-Niemczyk i „Polityka” Spółdzielnia Pracy w Warszawie przepraszają Wiesława Mazura za naruszenie jego dobrego imienia poprzez zamieszczenie w artykule „Kto tak pięknie gra?”, opublikowanym w tygodniku „Polityka” nr 51 z 16 grudnia 2000 r., nieprawdziwej informacji dotyczącej nabycia przez Wiesława Mazura od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi akcji Banku Częstochowa za pieniądze tego banku.

 

Od redakcji:

Wiesław Mazur w pozwie przeciwko „Polityce” i Biance Mikołajewskiej, autorce tekstu „Kto tak pięknie gra?”, domagał się zamieszczenia w kilku gazetach ogłoszeń z przeprosinami za stwierdzenia zawarte w publikacji oraz przekazania 50 tys. zł na cele społeczne. Sąd nakazał opublikowanie tylko jednego oświadczenia – w „Polityce” – prostującego jedną informację zawartą w tekście. Pochodziła ona od informatora, który po publikacji wycofał się ze swych słów.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia stwierdził, że dobre imię Wiesława Mazura ucierpiało nie tyle za sprawą publikacji „Polityki”, co w wyniku jego własnych działań. Dowodem na to jest przedstawiony temu biznesmenowi akt oskarżenia – dotyczący m.in. opisywanej przez nas sprawy, w którym zarzucono mu narażenie WFOŚiGW w Łodzi oraz szeregu innych podmiotów i osób na straty w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Sprawa karna przeciwko Mazurowi nie zakończyła się do dziś.

Polityka 40.2009 (2725) z dnia 03.10.2009; Kraj; s. 18
Reklama