Archiwum Polityki

Czuma odpowiada NIK

Opublikowany w połowie września raport Najwyższej Izby Kontroli wywołał spore zamieszanie w środowisku osób pracujących z trudną młodzieżą. NIK uznał, że polski system opieki nad nieletnimi przestępcami jest zbyt drogi i mało skuteczny. W odpowiedzi minister sprawiedliwości Andrzej Czuma wysłał dwa listy do prezesa NIK, w których wyjaśnia swoje stanowisko w tej sprawie. Oba pisma są ważnym głosem w dyskusji nad resocjalizacją młodych przestępców.

Publikujemy je w całości w Internecie: www.polityka.pl/DEBATA Czytaj też tekst Marcina Kołodziejczyka na s. 28.

Polityka 40.2009 (2725) z dnia 03.10.2009; Do i od redakcji; s. 106
Reklama