Archiwum Polityki

Odpowiedź Invest Komfort SA

W odpowiedzi na tezy artykułu „Doczekać kluczy”, zamieszczonego w POLITYCE 28, Invest Komfort SA stanowczo sprzeciwia się publikowaniu selektywnych informacji, naruszających dobra osobiste firmy. Autor tekstu bezpodstawnie podważa wartość przyznanych spółce wyróżnień w kontekście rzekomego istnienia stowarzyszenia osób pokrzywdzonych przez firmę. Zasadność otrzymania przez Invest Komfort SA certyfikatu Przedsiębiorstwa Fair Play jest szczegółowo weryfikowana m.in. przez pryzmat ilości sporów sądowych spółki z klientami i kontrahentami oraz ich rozstrzygnięć. Osoba podająca się za prezesa „stowarzyszenia” przegrała w obu instancjach proces sądowy o naruszenie dóbr osobistych i wbrew prawomocnemu wyrokowi Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28.05.2010 r. sygn. akt I C 710/08 nie przeprosiła Invest Komfort SA, nie zapłaciła zasądzonego w wysokości 20 tys. zł zadośćuczynienia ani nie zaniechała rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o prowadzonej przez Invest Komfort SA działalności. Redakcja powtórnie naruszyła dobra osobiste Invest Komfort SA, rozpowszechniając „zarzuty” wobec spółki, jakie na stronie internetowej umieszcza osoba podająca się za prezesa „stowarzyszenia”, dodatkowo nie umożliwiając Invest Komfort SA ustosunkowania się do zgromadzonych materiałów.

Marek Pirsztuk, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

Polityka 35.2010 (2771) z dnia 28.08.2010; Do i od redakcji; s. 90
Reklama