Archiwum Polityki

Kondominium

Z wywiadu prasowego Jarosława Kaczyńskiego dowiedzieliśmy się, że obecnie można mówić o „kondominium rosyjsko-niemieckim w Polsce”. Słownik języka polskiego PWN wyjaśnia, że kondominium to „terytorium podlegające wspólnym rządom dwóch lub kilku państw” bądź taki sposób sprawowania rządów. Zapytaliśmy historyka i politologa prof. Antoniego Dudka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy użycie takiego określenia w odniesieniu do Polski może być dziś uzasadnione i czy kiedykolwiek było.

Polityka 38.2010 (2774) z dnia 18.09.2010; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 7
Reklama