Archiwum Polityki

Rozpoznać lobbystę

Jesienią Kancelaria Premiera przeszkoli 320 urzędników, aby wiedzieli, jak mają się zachowywać wobec lobbystów. Na dwudniowych sesjach w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku uczyć się będą pracownicy ministerstw (ok. połowy uczestników) oraz urzędów centralnych i wojewódzkich, którzy uczestniczą w procesie stanowienia prawa. Dowiedzą się, co to jest grupa interesu, nacisku, lobbing i jakie są uprawnienia różnych podmiotów (w tym Kościołów i związków zawodowych) w procesie tworzenia prawa. Będą także „analizować techniki oddziaływania grup interesu na administrację rządową” – zarówno te legalne, jak i korupcjogenne – oraz ćwiczyć „asertywną i skuteczną komunikację i radzenie sobie w sytuacjach trudnych”. Szkolenia mają kosztować ok. 220 tys. zł. (Dąb.)
Polityka 39.2010 (2775) z dnia 25.09.2010; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8
Reklama