Archiwum Polityki

W góry legalnie

W POLITYCE 35 zamieszczona została notka „W góry na czarno” (Ludzie i wydarzenia) dotycząca nielegalnego przewodnictwa w Alpach. Proceder ten rzeczywiście istnieje, jednak w Waszej publikacji zabrakło informacji, iż w Polsce działa legalna organizacja zajmująca się przewodnictwem wysokogórskim, Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich, zrzeszona w UIAGM, czyli Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Przewodników Wysokogórskich (w Europie to wszystkie kraje alpejskie). Ponadto każdy adept wspinania ma możliwość szkolenia, po którym może podejmować samodzielne wyprawy. Tę drogę umożliwiają struktury szkoleniowe Polskiego Związku Alpinizmu (zrzeszonego w UIAA – International Mountaneering and Climbing). Kadra szkoleniowa PZA posiada uprawnienia państwowe, nadane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (i wywodzi się z najlepszych alpinistów polskich). Instruktorzy PZA są bardzo wysoko cenieni zarówno przez polskie, jak i zagraniczne służby ratownicze. Obie organizacje – PSPW i PZA – wspólnie prowadzą akcję uświadamiającą potencjalnych klientów o zagrożeniach związanych z ofertą niewykwalifikowanych przewodników. Jednym z owoców tej współpracy jest strona internetowa www.wyprawypartnerskie.pl.

Bogusław Kowalski, przewodniczący Komisji Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu

Polityka 39.2010 (2775) z dnia 25.09.2010; Do i od redakcji; s. 114
Reklama