Archiwum Polityki

Rzecznik o etyce

W artykule „Tematy do debaty” [POLITYKA 38] red. Joanna Podgórska napisała, że „rzecznik praw obywatelskich zamierza konsultować z Kościołem podstawę programową etyki”. Chciałam wyjaśnić, że ustalanie podstaw programowych jakichkolwiek przedmiotów szkolnych nie należy do kompetencji rzecznika praw obywatelskich. Moim zadaniem jest więc dążenie do tego, aby prawa zapisane w konstytucji, konkordacie i innych ustawach były przestrzegane, czyli lekcje etyki były dostępne dla wszystkich, którzy tego chcą.

Polityka 40.2010 (2776) z dnia 02.10.2010; Do i od Redakcji; s. 106
Reklama