Archiwum Polityki

Po biednej stronie świata

Równo 10 lat temu członkowie ONZ postanowili wytępić skrajną biedę. Za pierwszy i najważniejszy z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) uznano obniżenie o połowę liczby ludzi żyjących za mniej niż 1 dol. dziennie. W 1990 r. było ich 1,8 mld, dziś pozostaje 1,4 mld, a wiele wskazuje na to, że do 2015 r., gdy Cele Milenijne mają zostać osiągnięte, liczba najbiedniejszych spadnie poniżej miliarda i zbliży się do założonego celu 900 mln. Światowi przywódcy odtrąbią sukces, ale nie będzie on wcale zasługą pomocy rozwojowej. Skrajna bieda cofa się w skali globu przede wszystkim wskutek boomu gospodarczego w Azji. W Afryce, gdzie jest zakorzeniona najbardziej, spada o wiele wolniej. Przedstawiamy bilans dokonań sporządzony z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, przypadającego na 17 października.
Polityka 42.2010 (2778) z dnia 16.10.2010; s. 1
Reklama