Archiwum Polityki

Nagroda Zimowskiego wręczona

Laureatem tegorocznej Nagrody im. Jerzego Zimowskiego został nadbrygadier Janusz Skulich, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wielokrotnie kierował akcjami ratowniczo-gaśniczymi, w tym m.in.: gaszeniem pożaru lasu w 1992 r. w Kuźni Raciborskiej, akcją przeciwpowodziową w 1997 r. w Raciborzu, a także gaszenia pożaru zbiornika w rafinerii w Trzebini w 2002 r. W 2006 r. dowodził akcją ratowniczą po katastrofie budowlanej hali wystawowej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. Ufundowana przy Instytucie Spraw Publicznych Nagroda im. Zimowskiego przyznawana jest za działalność społeczną, publicystyczną, badawczą lub inną na rzecz grup społecznych, które znalazły się w sytuacjach nadzwyczajnych, a także na rzecz migrantów i uchodźców.

Polityka 42.2010 (2778) z dnia 16.10.2010; Do i od Redakcji; s. 112
Reklama