Archiwum Polityki

Wyjaśnienie

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, której laureatem został właśnie Wawrzyniec Smoczyński [patrz: Do i od redakcji, POLITYKA 41], jest przyznawana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Redakcja

Polityka 42.2010 (2778) z dnia 16.10.2010; Do i od Redakcji; s. 112
Reklama