Archiwum Polityki

Raport roczny Polityki 2009

Mniej więcej o tej porze roku spółki publiczne przedstawiają swoim akcjonariuszom roczne raporty. Spółdzielnia „Polityka” nie jest co prawda firmą giełdową, ale bez wątpienia publiczną. Wszystkich Państwa, którzy kupują i czytają nasze wydawnictwa, uważamy za faktycznych udziałowców, którym jesteśmy winni choćby krótki roczny raport, zwłaszcza że w ubiegłym roku na rynku medialnym przeżywaliśmy serię dramatycznych i ciekawych zdarzeń.

Kryzys gospodarczy, odczuwalny już w końcówce 2008 r., w 2009 ujawnił się w pełni, powodując niemal we wszystkich mediach załamanie przychodów reklamowych rzędu 20–35 proc. – i to mimo że polska gospodarka uniknęła przecież recesji. Na to nałożył się dalszy spadek sprzedaży prasy, praktycznie we wszystkich segmentach.

Wśród tygodników opinii największe straty (2009 do 2008 r., sprzedaż ogółem według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy) odnotowały: tygodnik „Przekrój” (minus 21 proc., średnia 2009 r. – 46,6 tys. egz.) i „Wprost” (minus 13 proc., średnia 2009 r. – 98,5 tys. egz.) – oba tytuły w końcu roku zmieniły właścicieli. Sprzedaż „Newsweeka” w 2009 r. była mniejsza o 9 proc. (średnio 110 tys. egz. na numer).

Na tym tle „Polityka” w 2009 r. trzymała się mocno: co prawda i my zanotowaliśmy 5-procentowy spadek, ale ze średnią ponad 144 tys. egz. utrzymaliśmy pozycję samotnego lidera. W samym tylko grudniu 2009 r. średnia sprzedaż ogółem „Newsweeka” wyniosła 105,5 tys. egz., sprzedaż „Wprost” spadła poniżej 90 tys. egz. (88,9 tys. egz.), a „Przekroju” poniżej 45 tys. egz. (42,5 tys. egz.) – przy sprzedaży „Polityki” wynoszącej średnio 151,4 tys. egz. Wydawany przez nas tygodnik „Forum” miał ledwie 2-procentowy spadek sprzedaży.

Polityka 10.2010 (2746) z dnia 06.03.2010; _PUSTY_; s. 34
Reklama