Archiwum Polityki

Raport roczny Polityki 2009

Mniej więcej o tej porze roku spółki publiczne przedstawiają swoim akcjonariuszom roczne raporty. Spółdzielnia „Polityka” nie jest co prawda firmą giełdową, ale bez wątpienia publiczną. Wszystkich Państwa, którzy kupują i czytają nasze wydawnictwa, uważamy za faktycznych udziałowców, którym jesteśmy winni choćby krótki roczny raport, zwłaszcza że w ubiegłym roku na rynku medialnym przeżywaliśmy serię dramatycznych i ciekawych zdarzeń.

Kryzys gospodarczy, odczuwalny już w końcówce 2008 r.

Polityka 10.2010 (2746) z dnia 06.03.2010; _PUSTY_; s. 34
Reklama