Ja My Oni

Wieczna katastrofa

Oświecenie od XVIII w. rzeczywiście wprowadziło obowiązek nauczania, lecz w służbie władzy absolutnej i militaryzacji państw narodowych. Oświecenie od XVIII w. rzeczywiście wprowadziło obowiązek nauczania, lecz w służbie władzy absolutnej i militaryzacji państw narodowych. Gianni Dagli Orti / Corbis
Jak ludzkość kształciła i wychowywała dzieci, czyli dzieje krachów i rewolucji oświatowych.

W świecie zwierząt wiedzę z pokolenia na pokolenie przekazuje instynkt – jak zdobywać pożywienie, jak budować gniazdo – lub naśladownictwo, a miejsce w hierarchii stada zapewnia siła i spryt. W społecznościach człowieczych odbywa się to poprzez edukację i wychowanie. Ich celem jest przekazanie młodej generacji pożądanych postaw społecznych, zaprogramowanych w religii i tradycji, oraz umiejętności niezbędnych do zajęcia pewnych pozycji w społeczeństwie.

Ja My Oni „Jak radzić sobie ze szkołą” (100074) z dnia 07.10.2013; Jak uczono przez wieki; s. 6