Ja My Oni

...gotowi? start?

Wielu badaczy dziecięcych umysłów i dusz właśnie w okolicach 6 i 7 roku życia małego człowieka upatruje momentu przejścia między kolejnymi fazami rozwoju. Wielu badaczy dziecięcych umysłów i dusz właśnie w okolicach 6 i 7 roku życia małego człowieka upatruje momentu przejścia między kolejnymi fazami rozwoju. Henglein and Steets / Corbis
Kiedy i do jakich operacji umysłowych są zdolne małe dzieci.

Różnice między 6- a 7-latkami stały się tematem sporu politycznego, choć trudno o kwestię, która mniej by się do tego nadawała. Nie sposób tu formułować kategoryczne sądy, można najwyżej śledzić pewne prawidłowości.

To fakt, że wielu badaczy dziecięcych umysłów i dusz właśnie w okolicach 6 i 7 roku życia małego człowieka upatruje momentu przejścia między kolejnymi fazami rozwoju. Sęk w tym, że u niektórych te przejścia nastąpią raczej po siódmych urodzinach, u innych – przed nimi i to całkiem długo przed, a u jeszcze innych mogą rozciągać się na wiele miesięcy.

Ja My Oni „Jak radzić sobie ze szkołą” (100074) z dnia 07.10.2013; Jak pomóc dziecku w edukacji; s. 30