Ja My Oni

Klucz do klucza

Test szóstoklasistów w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie, 2012 r. Test szóstoklasistów w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie, 2012 r. Jacek Świerczyński/Dziennik Wschodni / Forum
Od czego zależy pomyślny wynik testu?

Pierwszymi testami, które stosowano w praktyce, były egzaminy dla urzędników wprowadzone w Chinach już za czasów dynastii Sui, a więc ponad 1,5 tys. lat temu. Kandydaci do służby w administracji cesarskiej musieli wykazać się nie tylko znajomością dzieł Konfucjusza, ale także umiejętnością pisania, w tym i poematów, znajomością kaligrafii, retoryki, a nawet strzelania z łuku. Jak głoszą historycy, chiński wynalazek miał swoje bardzo praktyczne i polityczne źródła – cesarzowi zależało nie tylko na znalezieniu odpowiednich pracowników, ale także na odsunięciu od władzy arystokracji, która z racji urodzenia mogłaby liczyć na lepsze traktowanie oraz dopuszczenie do systemu władzy zdolnych, ale mało zamożnych, którzy całą swoją karierę zawdzięczaliby cesarzowi.

Ja My Oni „Jak radzić sobie ze szkołą” (100074) z dnia 07.10.2013; Jak uczyć skuteczniej i mądrzej; s. 50