Ja My Oni

Patchworkowa edukacja

Dziś edukacja pracownika najcenniejszego z punktu widzenia firm to skomplikowany proces polegający na kształtowaniu wielu umiejętności – trwa zaskakująco długo. Dziś edukacja pracownika najcenniejszego z punktu widzenia firm to skomplikowany proces polegający na kształtowaniu wielu umiejętności – trwa zaskakująco długo. Yin Yang/Getty Images/Vetta / FPM
Czy wkrótce nie tylko szkoła, ale i uniwersytet okażą się zupełnie nieprzydatne?

Peter Thiel, znany inwestor z Krzemowej Doliny (jeden z tych, którzy przyczynili się do sukcesu Facebooka, sportretowany również w filmie „Social Network”), ogłosił w swojej słynnej deklaracji z 2010 r., że studia na amerykańskich uczelniach nie przynoszą tak naprawdę żadnych korzyści i lepiej by było, by młodzi Amerykanie pieniądze przeznaczone na czesne wykorzystali na uruchamianie i rozwijanie własnych biznesów. W prasie amerykańskiej rozgorzała ogromna dyskusja.

Ja My Oni „Jak radzić sobie ze szkołą” (100074) z dnia 07.10.2013; Jak naprawić szkołę; s. 97