Ja My Oni

Między nami Kainami i Ablami, czyli jak ze sobą walczą i jak się godzą bracia i siostry

Bracia i siostry: jak ze sobą walczą i jak się godzą?

Bracia Marx: rodzeństwo aktorów teatralnych i filmowych. Herbert (Zeppo), Julius Henry (Groucho), Leonard (Chico), Adolph Arthur (Harpo). Bracia Marx: rodzeństwo aktorów teatralnych i filmowych. Herbert (Zeppo), Julius Henry (Groucho), Leonard (Chico), Adolph Arthur (Harpo). EAST NEWS
Jak kochają się bracia i siostry?

Artykuł ukazał się w „Ja My Oni” tom 21. „Wszystko o miłości”. Poradnik dostępny w Polityce Cyfrowej i w naszym sklepie internetowym.

***

Joanna była uczynna i pracowita. Na każde wezwanie rodziców gotowa do pracy w gospodarstwie. Jej starszy o 2 lata i 3 miesiące brat Staszek wręcz przeciwnie. Był porywczy, nie stronił od bójek. Nie szanował siostry, choć to, że pomaga rodzicom, było mu na rękę. Opuścił rodzinną wieś, gdy wyjechał do szkoły średniej. Joanny życie nie rozpieszczało. Choroba szybko zabrała jej męża, więc jedynego syna wychowywała sama. Opieka nad niedołężnymi już rodzicami też spadła na nią. Owszem, Staszek pojawiał się we wsi kilka razy do roku, ale najbardziej interesowały go wtedy spotkania z dawnymi znajomymi. I rozsiewanie plotek o siostrze, których ona nie miała siły prostować. Rodzice zawsze mimo wszystko faworyzowali Staszka. Cały majątek – kilka kawałków ziemi i zaniedbany dom – zapisali jemu. On nie był bezduszny i wspaniałomyślnie się zgodził, by siostra, wyprowadzając się, wzięła sobie kilka pamiątek. Nad grobem rodziców minęli się bez słowa.

Nie ma dokładnych statystyk dotyczących tego, ilu Polaków utrzymuje dobre stosunki ze swoim rodzeństwem. W przeprowadzonym na zlecenie „Gazety Wyborczej” i HBO sondażu TNS Polska z 2013 r. co trzecia osoba zadeklarowała, że największą więź czuje z bratem lub siostrą. Z kolei w badaniu realizowanym w tym samym roku przez CBOS tylko co dwudziesta osoba stwierdziła, że ze swoim rodzeństwem spotyka się co najmniej raz w tygodniu.

Ja My Oni „Wszystko o miłości” (100104) z dnia 08.02.2016; Miłość w rodzinie; s. 80
Oryginalny tytuł tekstu: "Między nami Kainami i Ablami, czyli jak ze sobą walczą i jak się godzą bracia i siostry"
Reklama