Ja My Oni

Każdy może (lepiej lub gorzej)

Jak skutecznie uczyć się języków

Marta Gawinkowska-Stefańska Marta Gawinkowska-Stefańska Leszek Zych / Polityka
Marta Gawinkowska-Stefańska o tym, jak uczyć się języków obcych i bez lęku ich używać.

Monika Stelmach: – Wiele osób uważa, że aby nauczyć się języka obcego, trzeba mieć predyspozycje językowe. Czym one są?
Marta Gawinkowska-Stefańska: – Amerykański psycholog Howard Gardner, twórca teorii inteligencji wielorakiej, wyróżnia inteligencję matematyczno-logiczną, przyrodniczą, muzyczną, przestrzenną, ruchową, interpersonalną oraz językową. Każdy człowiek łączy w sobie te rodzaje, tyle że są one w różnym stopniu rozwinięte.

Ja My Oni „Jak się dogadać” (100110) z dnia 01.08.2016; Jak mówić; s. 30
Oryginalny tytuł tekstu: "Każdy może (lepiej lub gorzej)"