Ja My Oni

Każdy może (lepiej lub gorzej), czyli jak uczyć się języków obcych i bez lęku ich używać

Jak skutecznie uczyć się języków

Marta Gawinkowska-Stefańska Marta Gawinkowska-Stefańska Leszek Zych / Polityka
Marta Gawinkowska-Stefańska o tym, jak uczyć się języków obcych i bez lęku ich używać.

Artykuł ukazał się w „Ja My Oni” tom 23. „Jak się dogadać”. Poradnik dostępny w Polityce Cyfrowej i w naszym sklepie internetowym.

***

Monika Stelmach: – Wiele osób uważa, że aby nauczyć się języka obcego, trzeba mieć predyspozycje językowe. Czym one są?
Marta Gawinkowska-Stefańska: – Amerykański psycholog Howard Gardner, twórca teorii inteligencji wielorakiej, wyróżnia inteligencję matematyczno-logiczną, przyrodniczą, muzyczną, przestrzenną, ruchową, interpersonalną oraz językową. Każdy człowiek łączy w sobie te rodzaje, tyle że są one w różnym stopniu rozwinięte. Elementami kluczowymi inteligencji lingwistycznej są: wrażliwość na brzmienie, rytm, budowę i znaczenie słów. Osoby nią obdarzone mają bogate słownictwo, umiejętność jasnego wyrażania własnych myśli w mowie i piśmie, łatwość argumentacji oraz – często – zamiłowanie do literatury. Potencjalnie szybciej zatem uczą się także języków obcych. Nie ma osoby, która w ogóle nie posiada zdolności językowych. Może nie każdy będzie mówił płynnie, gramatycznie i z doskonałym akcentem, ale każdy może posługiwać się językiem obcym na jakimś poziomie zaawansowania. Poza tym zdolności językowe wcale nie są najważniejsze. Większe znaczenie ma motywacja, wiara we własną sprawczość, odwaga mówienia w języku obcym i okoliczności zewnętrzne, np. czas i pieniądze, by wyjechać na kurs za granicę.

Niektórzy po kilku latach nauki i kolejnych kursach nadal nie mówią w obcym języku.

Ja My Oni „Jak się dogadać” (100110) z dnia 01.08.2016; Jak mówić; s. 30
Oryginalny tytuł tekstu: "Każdy może (lepiej lub gorzej), czyli jak uczyć się języków obcych i bez lęku ich używać"
Reklama