Ja My Oni

Oklaski za klaser, czyli dlaczego ludzie potrzebują hobby

Hobby, czyli praca dla siebie

Paradoks pracy zarobkowej polega na tym, że nawet jeśli jest ona zgodna z osobistymi preferencjami, z czasem przestaje sprawiać przyjemność. Paradoks pracy zarobkowej polega na tym, że nawet jeśli jest ona zgodna z osobistymi preferencjami, z czasem przestaje sprawiać przyjemność. Getty Images
Dlaczego ludzie potrzebują hobby.
Hobby, podobnie jak wolontariat czy aktywne uprawianie sportu, wymaga inwencji i zachęt społecznych.Getty Images Hobby, podobnie jak wolontariat czy aktywne uprawianie sportu, wymaga inwencji i zachęt społecznych.

Artykuł ukazał się w „Ja My Oni” tom 29. „Czego potrzeba człowiekowi do życia”. Poradnik dostępny w Polityce Cyfrowej i w naszym sklepie internetowym.

***

„Popularność wszelkiego rodzaju hobby jest wyrazem tęsknoty za pracą, która daje satysfakcję” – pisał Antoni Kępiński, krakowski profesor psychiatrii, w latach 70.

Ja My Oni „Czego potrzeba człowiekowi do życia” (100127) z dnia 05.02.2018; Czego dusza potrzebuje; s. 38
Oryginalny tytuł tekstu: "Oklaski za klaser, czyli dlaczego ludzie potrzebują hobby"
Reklama