Ja My Oni

Tożsami z pracą

Jak bardzo identyfikujemy się z firmą?

Teoretycy zarządzania i biznesu twierdzą, że identyfikowanie się zatrudnionych z firmą jest dla niej niesłychanie korzystne. Teoretycy zarządzania i biznesu twierdzą, że identyfikowanie się zatrudnionych z firmą jest dla niej niesłychanie korzystne. John Meloy
Co zrobić, by pracownik mógł zidentyfikować się ze swoją firmą.

„Identyfikacja z firmą to ściema” – głosi tytuł jednego z artykułów opublikowanych w portalu hrnews.pl. Autor tekstu, trener i coach, do takiego wniosku doszedł „po wielu latach pracy w korporacji i z korporacjami”. Wskazuje, że nie można mówić o identyfikacji dopóty, dopóki odpowiedzialność zastępowana jest systemem nagród i kar, pracownicy dopasowywani są do stanowisk zamiast odwrotnie, zaś zarząd i menedżerowie „wiedzą najlepiej, czego potrzeba pracownikom, żeby pracowali wydajnie”.

Ja My Oni „Czego potrzeba człowiekowi do życia” (100127) z dnia 05.02.2018; Czego chcieć od świata; s. 90
Oryginalny tytuł tekstu: "Tożsami z pracą"
Reklama