Ja My Oni

Cały ten zgiełk

Czym jest potrzeba ciszy

Paradoks ciszy polega na tym, że otwarcie się na nią wymaga konfrontacji z wewnętrznym chaosem. Paradoks ciszy polega na tym, że otwarcie się na nią wymaga konfrontacji z wewnętrznym chaosem. Getty Images
Dlaczego ludzie potrzebują ciszy – na zewnątrz i w swym wnętrzu.

Cisza stała się dobrem luksusowym. Tłem miejskiego życia jest szum samochodów i muzyka marketingowa odtwarzana w sklepach, salonach usługowych, kawiarniach. Pracownicy nowoczesnych biur typu open space każdego dnia narażeni są na dźwięki cudzych telefonów i rozmów. W mieszkaniach słychać odgłosy sąsiedzkiej krzątaniny lub okrzyki bawiących się pod oknami dzieci. Tęskniąc za spokojem, ludzie wyprowadzają się na przedmieścia lub wieś – a tam z pobliskich ogrodów dobiega jazgot kosiarek, szczekanie psów.

Ja My Oni „Czego potrzeba człowiekowi do życia” (100127) z dnia 05.02.2018; Czego chcieć od świata; s. 108
Oryginalny tytuł tekstu: "Cały ten zgiełk"
Reklama