Ja My Oni

Sprawiedliwość: po co i jaka

Poczucie sprawiedliwości: jak rządzi naszym życiem

Poczucie niesprawiedliwości jest w Polsce najsilniejszym stresorem w pracy, wpływającym negatywnie także na inne dziedziny życia osobistego i społecznego. Poczucie niesprawiedliwości jest w Polsce najsilniejszym stresorem w pracy, wpływającym negatywnie także na inne dziedziny życia osobistego i społecznego. George Peters / Getty Images
Dlaczego ludzi tak bardzo boli własna krzywda, a znacznie mniej – cudza.

Czym jest poczucie sprawiedliwości?

Człowiek potrzebuje sprawiedliwości, bo daje ona poczucie, że przestrzegając pewnych ogólnych norm i zobowiązań – można kontrolować swoje życie, czuć się względnie bezpiecznie w swoim otoczeniu. Chroni ona także przed bezradnością. Przykre poczucie niesprawiedliwości pojawia się, gdy niedoceniane są indywidualne czy grupowe zasługi i wysiłki, tracimy – bez własnej winy – istotne zasoby, odmawia się nam szacunku i narusza godność.

Ja My Oni „Do czego nam ego” (100131) z dnia 14.05.2018; Ego dla świata; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "Sprawiedliwość: po co i jaka"
Reklama