Ja My Oni

Na widok mamony

Problemy neuroekonomii

Neuroekonomia to nauka interdyscyplinarna zajmująca się biologicznymi mechanizmami podejmowania decyzji. Neuroekonomia to nauka interdyscyplinarna zajmująca się biologicznymi mechanizmami podejmowania decyzji. Getty Images
Jakie wnioski z neuronauk wyciągają ekonomiści.
„Pieniądz jest relatywnie nowym wynalazkiem kulturowym, mającym zaledwie 7000 lat”.Gina Pricope/Getty Images „Pieniądz jest relatywnie nowym wynalazkiem kulturowym, mającym zaledwie 7000 lat”.

Rozwój nowych technologii w XX w. umożliwił badaczom zajrzenie w procesy zachodzące w naszym układzie nerwowym. Przez całe stulecia brak takich narzędzi powodował, że nie umiano przenieść wiedzy wynikającej z obserwacji zachowania człowieka na poziom struktur mózgu – psychologia tylko z trudem łączyła się z medycyną. Sekcje zwłok pozwalały zobaczyć, co człowiek ma w głowie, ale ani o krok nie zbliżały do zrozumienia, jaką rolę odgrywają poszczególne części tego organu. Jeszcze większa przepaść dzieliła te dwie dyscypliny od ekonomii – nauki zrodzonej z XVIII-wiecznej ideologii racjonalizmu, która twierdziła, że dzięki edukacji i ścisłemu trzymaniu się zasad rozumowania człowiek podporządkowuje sobie naturę, zmierzając ku lepszej przyszłości.

Ja My Oni „Jak i po co podglądany jest mózg” (100135) z dnia 06.08.2018; NEUROpraktyka; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "Na widok mamony"