Ja My Oni

Więzy na całe życie

Miłość w domu rodzinnym

Nigdy nie przestaje się być rodzicem swoich dzieci ani dzieckiem swoich rodziców. Dynamika tych relacji zmienia się nieustannie z biegiem życia. Nigdy nie przestaje się być rodzicem swoich dzieci ani dzieckiem swoich rodziców. Dynamika tych relacji zmienia się nieustannie z biegiem życia. Leszek Zych / Polityka
Czy nie kochać rodziców to grzech.

Z miłością dzieci do rodziców jest jak z miłością rodziców do dzieci – przychodzi naturalnie i automatycznie. Taki symetryczny obraz rodzinnej miłości narzuca kultura i taki jest społecznie aprobowany. „Wartości rodzinne” pozostają jednym z fundamentów współczesnego społeczeństwa. W 2017 r. CBOS zapytał, jak Polacy rozumieją sens swojego życia, co jest w nim dla nich najważniejsze. Rodzinę wskazało 54 proc. ankietowanych, zdrowie 38 proc., własne mieszkanie – raptem 8.

Ja My Oni „Jak być wystarczająco dobrą rodziną” (100140) z dnia 12.11.2018; Wyrosnąć z dzieciństwa; s. 26
Oryginalny tytuł tekstu: "Więzy na całe życie"
Reklama