Ja My Oni

Żyć kolorowo

Wyrażanie i regulowanie emocji

Barwy nastroju Barwy nastroju Lech Mazurczyk / Polityka
Marzena Martyniak o tym, jak człowiekowi może pomóc inteligencja emocjonalna.
„Słownik emocjonalny ludzi jest zazwyczaj bardzo ubogi. Zawiera właściwie kilka podstawowych uczuć: złość, radość...”Leszek Zych/Polityka „Słownik emocjonalny ludzi jest zazwyczaj bardzo ubogi. Zawiera właściwie kilka podstawowych uczuć: złość, radość...”

Katarzyna Czarnecka: – Co to jest inteligencja emocjonalna?
Marzena Martyniak: – To zespół cech, dzięki którym lepiej poruszamy się w świecie naszych wewnętrznych przeżyć. Według twórcy tego pojęcia, amerykańskiego psychologia społecznego Petera Saloveya – zdolność rozpoznawania emocji, rozumienia ich i używania oraz zarządzania nimi.

Jak ona się ma do temperamentu i osobowości?
Osobowość to typowe wzorce zachowań, w tym również emocji i myśli, które charakteryzują daną osobę oraz jej adaptację do wydarzeń życiowych.

Ja My Oni „Skąd brać nadzieję, radość, spokój” (100143) z dnia 11.02.2019; Sposoby na smutki; s. 68
Oryginalny tytuł tekstu: "Żyć kolorowo"