Ja My Oni

Kariera uczuć i odczuć

Inteligencja emocjonalna w życiu zawodowym

Patrick Perkins / Unsplash
Jakie pożytki niesie bycie emocjonalnie inteligentnym pracownikiem i szefem.
Wysoka inteligencja emocjonalna ma przemożny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników.Getty Images Wysoka inteligencja emocjonalna ma przemożny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników.

„Czy kierujesz się sercem, czy rozumem, wybierz…” – głosi hasło popularnej serii reklam usług telekomunikacyjnych. Autorzy utrwalają, niestety, pogląd wywodzący się z filozoficznego racjonalizmu, w myśl którego emocje pozostają w kontrze do intelektu. Bo zniekształcają obraz rzeczywistości i popychają do błędnego działania.

Takie myślenie to przeżytek. Dziś dominuje pogląd zgoła przeciwny. Współcześni uczeni zgodnie podkreślają, że serce z rozumem ściśle współdziała.

Ja My Oni „Inteligencja” (100147) z dnia 13.05.2019; O inteligencji emocjonalnej; s. 62
Oryginalny tytuł tekstu: "Kariera uczuć i odczuć"
Reklama