Ja My Oni

Ogląd wyglądu

Uroda przynosi w życiu profity. Ale nie jest źródłem szczęścia

Faworyzowanie osób atrakcyjnych ma swoje źródło już w dzieciństwie. Faworyzowanie osób atrakcyjnych ma swoje źródło już w dzieciństwie. Mirosław Gryń / Polityka
Już trzymiesięczne niemowlęta przyglądają się ładnym twarzom istotnie dłużej niż nieładnym. I niezależnie od wieku, płci i rasy pochylającej się nad nimi osoby.
Uroda może pomóc nie tylko w zdobyciu lepszych not w szkole czy na studiach, lecz również w minimalizowaniu konsekwencji występków.Mirosław Gryń/Polityka Uroda może pomóc nie tylko w zdobyciu lepszych not w szkole czy na studiach, lecz również w minimalizowaniu konsekwencji występków.

„Co piękne, to dobre”. Tak zatytułowany jest klasyczny już raport z badań, który w 1972 r. na łamach „Journal of Personality and Social Psychology” opublikowała ze współpracowniczkami prof. Karen K. Dion. Uczestnicy tego projektu przyglądali się fotografiom kobiet i mężczyzn uchodzących za atrakcyjnych lub nieatrakcyjnych. Następnie mieli dokonać ich oceny na rozlicznych wymiarach. Osobom z fotografii, które cechowała wysoka atrakcyjność fizyczna, przypisali więcej cech pożądanych społecznie, takich jak odnoszenie sukcesów, dominacja, inteligencja, wysokie umiejętności społeczne.

Ja My Oni „Dobrostan” (100158) z dnia 25.11.2019; Polepszyć swój stan; s. 46
Oryginalny tytuł tekstu: "Ogląd wyglądu"
Reklama