Niezbędnik

Języki Biblii

Hebrajski tekst na jednym ze zwojów odkrytych w Qumran. Hebrajski tekst na jednym ze zwojów odkrytych w Qumran. AKG / EAST NEWS
Nie ulega wątpliwości, że Biblia należy do tych tekstów, które wywarły największy wpływ na ludzkość.

Rdzenny język mieszkańców Palestyny w II i I tysiącleciu p.n.e. należy do rodziny języków semickich, z grupy kananejskiej. Języki z tej grupy zapisywane były od końca II tys. p.n.e. przy zastosowaniu pisma alfabetycznego, który to system jest podstawą współczesnego alfabetu hebrajskiego, greckiego oraz łacińskiego, jakim napisany jest i ten artykuł. System zapisu polegał na użyciu 22 znaków odpowiadających literom, pomiędzy którymi – przy lekturze – dodawano samogłoski.

Niezbędnik Inteligenta „O języku” (100060) z dnia 23.10.2012; JĘZYK W KULTURZE; s. 68
Reklama