Niezbędnik

Alma Mater Polaków

650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dziedziniec krakowskiej Jagiellonki, ilustracja z XIX w. Dziedziniec krakowskiej Jagiellonki, ilustracja z XIX w. Forum
Uniwersytet w Krakowie jest najstarszą uczelnią wyższą w Polsce i jedną z najstarszych w Europie Środkowej. Z tym że był dwa razy pod rząd uroczyście zakładany i dwa razy likwidowany.
Replika pieczęci majestatycznej Kazimierza Wielkiego, przywieszonej do dyplomu fundacyjnego z 12 maja 1364 r.Uniwersytet Jagielloński Replika pieczęci majestatycznej Kazimierza Wielkiego, przywieszonej do dyplomu fundacyjnego z 12 maja 1364 r.

Uczelnię po raz pierwszy ufundował w 1364 r. król Kazimierz Wielki (1333–70). Fundator niedługo potem zmarł, a aktywność uniwersytetu przygasła. Dwadzieścia lat później, za panowania Władysława Jagiełły (1386–1434), podjęto próbę renowacji. Pierwsza małżonka króla Jadwiga (1384–99), pochodząca z węgierskiej linii francuskich Andegawenów, umierając, przeznaczyła na potrzeby uniwersytetu część swego majątku osobistego. Owdowiały król w 1400 r.