Niezbędnik

Kiedy lekarz jest winny

Kiedy lekarz jest winny

Wielkie tradycje etyczne nie są już automatycznie podzielane w nowoczesnych społeczeństwach. Wielkie tradycje etyczne nie są już automatycznie podzielane w nowoczesnych społeczeństwach. Mirosław Gryń / Polityka
Mnożenie kodeksów etycznych w medycynie sprzyja zanikowi zwyczajnej moralności i uczciwości.
XII-wieczny, bizantyjski rękopis przysięgi Hipokratesa, spisanej w formie krzyżaNYPL/Science Source/EAST NEWS XII-wieczny, bizantyjski rękopis przysięgi Hipokratesa, spisanej w formie krzyża

2 lutego 2006 r. Okręgowy Sąd Lekarski Dolnośląskiej Izby Lekarskiej uznał Zofię S. za winną popełnienia przewinienia zawodowego w postaci naruszenia art. 52 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL). Według tego postanowienia lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób. W tym konkretnym przypadku naruszenie polegało na publikacji prasowej kwestionującej zasadność „punkcji lędźwiowych przeprowadzanych na dzieciach, które przeszły poświnkowe zapalenie opon mózgowych”.