Niezbędnik

Przyszłość świeckości

Jak się dziś czuje Bóg

„Ogród rozkoszy ziemskich”, tryptyk stworzony przez Hieronima Bosha ok. 1500 r. „Ogród rozkoszy ziemskich”, tryptyk stworzony przez Hieronima Bosha ok. 1500 r. BEW
Bóg żyje i ma się coraz lepiej. Kościoły pustoszeją tylko w niektórych krajach Europy Zachodniej i Północnej. Poza nimi religia trzyma się na kontynencie całkiem mocno.
„Ogród rozkoszy ziemskich”. Fragment lewej części przedstawiającej raj.BEW „Ogród rozkoszy ziemskich”. Fragment lewej części przedstawiającej raj.

Sekularyzacja dotyka przede wszystkim społeczeństw europejskich typu zachodniego. Ale ostatnio i w nich obserwujemy powrót sacrum. W Niemczech chrześcijanie chcą krzyży w urzędach, żydzi chcą nosić kipy mimo ostrzeżeń przed atakami antysemickimi, muzułmanki coraz częściej chodzą w chustach, jak każe im islam. Życie religijne rozkwita także w USA, bastionie demokratycznego kapitalizmu. W Chinach komuniści tolerują taoizm, buddyzm, chrześcijaństwo, islam. W Rosji Władimir Putin dokłada starań politycznych i finansowych, aby prawosławiem wypełnić pustkę ideologiczną po marksizmie-leninizmie.

Krytycy ogólnej teorii sekularyzacji zyskują dziś nowe argumenty. Uważają oni, że radykalna sekularyzacja jest mitem. Nigdy jej nie było i nie będzie. To, że ludzie nie praktykują, nie znaczy, że nie wierzą w taki czy inny sposób. Puste kościoły i niska frekwencja w obrzędach nie wykluczają wcale, że wielu ludzi wciąż wierzy w Boga i ma duchowe potrzeby, na które odpowiedź znajdują w religii. Wobec tego należy się raczej zastanawiać nie nad tym, kiedy religia całkowicie zniknie, ale nad tym, jakie są relacje między religią, niewiarą i świeckością. I co z tego wynika.

Religijna mapa postkomunizmu

W pokomunistycznej Europie religia – przede wszystkim chrześcijaństwo i islam – staje na nogi. Spektakularnym przykładem jest Albania. Przez długie lata odcięta od świata, jak komunistyczna Korea, wyniszczała religię politycznie i fizycznie. Rządzący komuniści ogłosili Albanię pierwszym na świecie krajem ateistycznym, całkowicie wolnym od religii. Dziś odradza się tam tradycyjny islam i chrześcijaństwo. Przetrwały represje w głębokim podziemiu. Papież Franciszek uznał Albanię za wzór harmonijnego współistnienia wiar religijnych, gdy ją odwiedził w 2014 r.

Niezbędnik Inteligenta Nr 2/2018 (100138) z dnia 24.09.2018; Człowiek; s. 36
Oryginalny tytuł tekstu: "Przyszłość świeckości"
Reklama