Niezbędnik

Czy klimat naprawdę się ociepla?

30. Czy klimat naprawdę się ociepla?

Zmiany klimatyczne przyspieszają, a coraz więcej naukowców obawia się, że zbliżamy się lub już przekroczyliśmy punkty przełomu. Zmiany klimatyczne przyspieszają, a coraz więcej naukowców obawia się, że zbliżamy się lub już przekroczyliśmy punkty przełomu. Shutterstock

Zmiany klimatyczne są faktem, a średnia temperatura atmosfery wzrosła o ponad 1 st. C w stosunku do okresu przedprzemysłowego. Główną przyczyną tych zmian jest aktywność człowieka, której skutkiem jest rosnąca emisja gazów cieplarnianych. Najważniejszy spośród nich, dwutlenek węgla, to produkt spalania paliw kopalnych (węgla, gazu, ropy naftowej) i produkcji cementu. Dodatkowo do wzrostu jego zawartości w atmosferze i potęgowania efektu cieplarnianego przyczynia się wylesianie, które pozbawia Ziemię naturalnego „zbiornika” pochłaniającego ten gaz. Innym gazem cieplarnianym jest metan – główny produkt uboczny hodowli zwierząt oraz wydobycia i transportu gazu ziemnego.

Te podstawowe informacje można jeszcze bardziej skondensować do następującej informacji: efekt cieplarniany polegający na zatrzymywaniu przez atmosferę ciepła, które dociera do Ziemi ze Słońca, ma charakter naturalny; emisja gazów cieplarnianych przez człowieka ponad zdolności gromadzenia przez naturalne zbiorniki (lasy, oceany, gleba) prowadzi do wzrostu ich stężenia w atmosferze. W rezultacie efekt cieplarniany wzmaga się, a temperatura atmosfery rośnie.

Powyższe proste stwierdzenia są wyrazem stanu wiedzy naukowej powstałej w wyniku badań prowadzonych od dziesiątków lat na całym świecie. Dziś najlepszym wyrazem tej wiedzy są cykliczne raporty Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych ONZ powołanego do życia w 1988 r. Przygotowują je interdyscyplinarne zespoły złożone z setek naukowców. Ich zadaniem jest analiza dostępnej literatury naukowej – publikacji i wystąpień konferencyjnych – następnie ich synteza. Szósty raport (AR6) będzie opublikowany w 2022 r., ale z przecieków, jakie dostały się do prasy w czerwcu 2021 r., wynika, że jego wymowa będzie jeszcze bardziej alarmistyczna niż dotychczasowe.

Niezbędnik Inteligenta „100 pytań do nauki” (100185) z dnia 02.08.2021; Nauki o Ziemi; s. 45
Oryginalny tytuł tekstu: "Czy klimat naprawdę się ociepla?"
Reklama