Adam Grzeszak Dziennikarzem dla Klimatu
Miło nam poin­formować, że Adam Grzeszak z działu ekono­micznego POLI­TYKI został wyróż­niony w pierwszej edycji ogólnopol­skiego konkursu „Dziennikarze dla Klimatu”.
Adam Grzeszak
Michał Mutor/Agencja Gazeta

Adam Grzeszak

Konkurs zorganizowany został przez Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarzą­dzie Głównym Stowarzyszenia Dzien­nikarzy Polskich. Jego celem jest popularyzacja działań na rzecz ochrony klimatu i wyróżnianie materiałów dzien­nikarskich poruszających temat klimatu i przeciwdziałania niekorzystnym zjawi­skom klimatycznym, kształtujących świa­domość ekologiczną i promujących ideę wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Naszego dziennikarza wyróżnio­no za artykuł „Niedojrzała energia” (PO­LITYKA 30). Pierwsze miejsce w konkursie przyznano Tomaszowi Ulanowskiemu z „Gazety Wyborczej”. Gratulujemy!

Czytaj także

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj