O Polityce

Pierwsza Rodzina

Polityka

W artykule Agnieszki Sowy „Pierwsza Rodzina” (POLITYKA 5) podaliśmy błędnie, że dr hab. Sławomir Cenckiewicz jest dyrektorem Centralnej Biblioteki Wojskowej. W rzeczywistości funkcję tę pełni dr Jan Tarczyński, natomiast dr hab. Sławomir Cenckiewicz jest dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego. Obu panów przepraszamy.

Polityka 11.2017 (3102) z dnia 14.03.2017; Do i od redakcji; s. 98